АНХААРУУЛГА: Та бүртгэлээрээ ороогүй байна!
Та бүртгүүлэхгүй зар оруулж болох боловч, оруулсан зараа засаж, устгаж чадахгүй.
Хэрвээ бүртгэлээрээ ороод зар тавьсан тохиолдолд зараа засаж, устгаж болно.

Post Ad

Category
Зар оруулахдаа анхаарах зүйлс!!!

ОРЛООГИЙН ЗАРЫН БУЛАНД ТА БҮХ ТӨРЛИЙН ЗАРЫГ ҮНЭГҮЙ, БҮРТГЭЛГҮЙ ОРУУЛАХ БОЛОМЖТОЙ! 

Та Орлоогийн зарын буланг ашиглахдаа дараахь зүйлсийг уншиж танилцна уу! Та хэн нэгнийг доромжилсон, гүтгэн дайрсан, хараалын үг хэрэглэсэн, бүдүүлэг авир гарган бичсэн үг өгүүлбэрүүд оруулж болохгүй!

Зар оруулж буй хэрэглэгч нь үнэн зөв мэдээлэл оруулах ёстой бөгөөд ямарваа нэгэн ашиг орлогын байнгийн үйл ажилгаатай байгуулагын мэдээлэл оруулах гэж байгаа бол урьдчилан сурталчилгаа байрлуулах хэсэгтэй танилцаарай! Хэрвээ ямарваа нэгэн тааламжгүй зар орсон тохиолдолд бидэнд дээр байрлаж буй Мэдээлэл илгээхээр мэдэгдэнэ үү! Бид ажлын нэг өдөрийн дотор таны илгээсэн гомдлын дагуу уг орсон зартай холбогдох шийдвэрийг гомдолгүй болгож өгнө.

Таны энд оруулж буй бүх зар мэдээлэлд "Орлоо-Инфо" ХХК ямарваа нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болно!!!

ДЭЛХИЙ ДАЯАР ТАРХАН СУУГАА МОНГОЛЧУУДЫН ЗАРЫН НЭГДСЭН ТӨВ